Cliëntenraad  werk en inkomen  Tytsjerksteradiel Cliëntenraad  werk en inkomen  Tytsjerksteradiel
 mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 24 te Burgum. Op de volgende dagen en tijdstippen is de Kledingbank Burgum op de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 24 te Burgum geopend: Donderdag:     9.30 – 13.30 Vrijdag:            9.30 – 13.00 Daarnaast kunt u contact opnemen met ons via info@kledingbankburgum.nl of telefonisch via 06-30713253 Voor wie is de kleding- en speelgoedbank? Tot onze doelgroep behoren de mensen woonachtig of duurzaam verblijven in de gemeente Tytsjerksteradiel met een laag besteedbaar inkomen.  Indien u gebruik wilt maken van de goederen van Kledingbank Burgum dan hebt u een verwijzing nodig. Iedereen die ingeschreven is bij de Voedselbank Tytsjerksteradiel, kan in ieder geval ingeschreven worden bij de Kledingbank Burgum. Wij hebben daarvoor wel uw inschrijvingsbewijs nodig van de Voedselbank Tytsjerksteradiel. Indien een instantie wil verwijzen naar de Kledingbank Burgum, zal eerst door de besturen van beide organisaties gezamenlijk de criteria van verwijzen worden afgesproken. Kledingbank Burgum ziet volgende instanties in ieder geval als mogelijke verwijzers: Bewindvoering, Thuiszorg / Zorg in de buurt, Huisartsen en Verloskundigen, Vluchtelingenhulp, Gemeente Tytsjerksteradiel, Verslavingszorg / Daklozenopvang / Vrouwenopvang, Stichting Leergeld. Kleding doneren Heeft u kleding, schoenen, speelgoed, overig textiel of accessoires over en wilt u deze een tweede leven geven? Dan kunt u dit brengen naar een van de volgende adressen: Hannelswei 21 te Burgum op de dagen dat we geopend zijn. Fam. Glas  Iikmounewei 32 te  Burgum - 06-30713253 B. Boonstra  Swanneblom 19  te  Burgum - 06-24614964 of onder de carport bij geen gehoor. H.J. Slotegraaf V/d Walstrjitte 13 te  Burgum - 0511-482425 Voor verder informatie kunt u kijken op onze website: www.kledingbankburgum.nl. voor vragen of sponsoring kunt u bellen of mailen naar: Dhr E. Glas 06 307 13 253  info@kledingbankburgum.nl Een financiële donatie kan overgemaakt worden aan, Stichting Kleding- en Speelgoedbank Burgum e.o. via NL28 INGB 0006984777.